De belangrijkste fiscale regelingen op een rijtje

Ondernemersaftrek

Het grootste voordeel van ondernemer zijn in de vorm van een eenmanszaak is het kunnen genieten van ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een reeks aftrekposten waarmee u als ondernemer voor de inkomstenbelasting uw belastbare winst kunt verlagen. Het gaat om de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. Grofweg gezegd een kleine € 13.000. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Je moet aannemelijk kunnen maken dat je tenminste 1.225 uur aan je onderneming hebt besteed. Bij starters vanuit arbeidsongeschiktheid is dat 800 uur.
Als u vanwege ziekte niet kunt werken, dan mag u die tijd niet meerekenen voor het urencriterium. Als u daarentegen het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan tellen niet gewerkte uren voor in totaal zestien weken wél mee als gewerkte uren.
Ook moet u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming(en) besteden. Maar dit geldt weer niet als u in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was (lees als u startersaftrek kan claimen).
Uiteraard maken we gebruik van alle fiscale faciliteiten bij het samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting als ondernemer. Wilt u daarbij geholpen worden, neem dan contact met ons op (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Aangifte inkomstenbelastingen mogelijk vanaf maart

Vanaf 1 maart is de aangiftesoftware op de persoonlijke site van de belastingdienst beschikbaar. Hiermee is de uiterste datum om de aangifte te kunnen indienen 30 april. Wil je dat we voor u de aangifte inkomstenbelastingen (als ondernemer) verzorgen, neem dan contact met ons op (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Privé auto en BTW aftrek van brandstof

U rijdt in uw eigen auto

Als uw auto tot het privévermogen wordt gerekend (m.a.w. het is geen auto van de zaak) mag u € 0,19 per kilometer van uw opbrengst aftrekken voor de zakelijke ritten die u met uw eigen auto maakt. Ook als u de auto huurt, mag u € 0,19 per zakelijk gereden kilometer van uw opbrengst aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Als uw auto privévermogen vormt, kunt u geen btw aftrekken bij de aankoop. U mag wel als eenmanszaak (ZZP’er), vennoot of maat de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten (w.o. de brandstof) aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Wel moet rekening worden gehouden met privégebruik.

Als u een sluitende kilometerregistratie bijhoudt, dan mag u het % van de zakelijk gereden kilometers terugvorderen.

Als u geen sluitende kilometerregistratie bijhoudt, dan mag u alle btw op brandstof- en onderhoudskosten aftrekken, maar dient in de laatste BTW aangifte van het jaar een correctie te worden gemaakt voor het privé gebruik. Dit is 2,7% van de cataloguswaarde van de auto, inclusief BTW en BPM. Dit geldt alleen voor een natuurlijk persoon/ondernemer en niet voor een directeur-grootaandeelhouder.

Het is van belang dat de kosten van brandstof op naam staan van de onderneming. Geen contante betaling. Dus betaal met een tankpas of een zakelijke betaalpas! Voor meer advies kunt u contact met ons opnemen (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

FLEX BV

Sinds 1 oktober 2012 is er de mogelijkheid om voor (startende) ondernemers om een flex-B.V. op te richten. Met deze nieuwe rechtsvorm is het eenvoudiger en aantrekkelijker geworden om een B.V. op te richten. Het oprichten van een B.V. had al voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een V.O.F. of eenmanszaak, zoals onder meer ten aanzien van de vennootschapsbelasting en met betrekking tot de eenvoudige bedrijfsoverdracht. Ten opzichte van de reguliere B.V. geeft de flex-B.V. meer vrijheid bij de inrichting daarvan en derhalve meer voordelen voor u als ondernemer.
Voor het oprichten van een flex-B.V. is het niet meer nodig om een minimum (start)kapitaal te hebben van € 18.000,-, dit kan nu ook € 1,- zijn. Hierdoor is de drempel voor veel (startende) ondernemers een stuk lager komen te liggen om voor een flex-B.V. als rechtsvorm te kiezen. Gebruikelijk is om € 100 oprichtingskapitaal te storten.

We kunnen u begeleiden in het opstarten van een Flex BV. U hoeft daarvoor niet langs de notaris, wij kunnen voor u een BV oprichten.  U kunt na 1 dag al bedrijfsactiviteiten uitvoeren met uw nieuwe BV (i.o.). Voor meer advies kunt u contact met ons opnemen (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Gebruikelijk loon DGA

Het loon van een directeur-grootaandeelhouder van een BV (gebruikelijk DGA loon) moet in een jaar ten minste voldoen aan:
• 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’, of
• het hoogste loon van de overige werknemers die in dienst zijn van de vennootschap, of van lichamen waaruit de werkgever – de BV – een voordeel onder de deelnemingsvrijstelling kan genieten, of
• de wettelijke ondergrens van € 46 000 (bedrag voor 2020).

Met deze aanpak wordt ook een wijziging doorgevoerd in de verdeling van de bewijslast. Onder de huidige regeling moet de DGA een loon van minder dan € 46.000 aannemelijk maken, de inspecteur moet aannemelijk maken dat een hoger loon reëel is. Onder de nieuwe regeling moet de DGA in voorkomende gevallen ook de zakelijkheid van een loon van meer dan € 46.000 aantonen.

In de volgende situaties mag het loon op een lager bedrag worden vastgesteld:
• U kunt aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 46.000 en lager is dan het loon van de meestverdienende 'werknemer' van de onderneming of van een 'verbonden lichaam'. U stelt dan het loon op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
• U kunt aannemelijk maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende 'werknemer' van de onderneming of van een verbonden lichaam. Het loon is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 46.000.
• Er sprake is van een deeltijdfunctie. In dat geval met het gebruikelijk loon naar rato worden bepaald.
• De werkzaamheden zich beperken tot uitsluitend vermogensbeheer, bijvoorbeeld bij een stamrecht of pensioen BV. Dit is zeker aantoonbaar als het vermogensbeheer in handen is gegeven van een professionele vermogensbeheerder.

Let op: de Belastingdienst kan in deze situaties eventueel tegenbewijs leveren als zij een hoger loon aannemelijk acht. Wil je een nadere uitleg, neem vrijblijvend contact met ons op (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook is het mogelijk om aan de belastingdienst te verzoeken om akkoord te gaan met een lager DGA loon. Dit is mogelijk indien u naast uw DGA loon andere inkomsten geniet, of in het geval uw onderneming niet voldoende financiële middelen heeft om het gebruikelijk DGA loon uit te betalen. We kunnen dit verzoek voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op (0614774001 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).